Strona dr Artura Obidzińskiego

Ochrona szaty roślinnej

Przedmiot specjalizacyjny, VIII sem. Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska SGGW
Prowadzący przedmiot: dr Artur Obidziński - Katedra Botaniki Leśnej

Przedmiot obejmuje 15 godz. zajęć wykładowo-seminaryjnych i 15 godz. ćwiczeń terenowych

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z potrzebami ochrony szaty roślinnej Polski oraz z technicznymi, ekonomicznymi i prawnymi możliwościami i ograniczeniami jej realizacji.

Wykłady obejmują zagadnienia genezy, zakresu i znaczenia ochrony szaty roślinnej, stanu i zagrożeń szaty roślinnej Polski, metod inwentaryzacji i waloryzacji; ochrony czynnej; ochrony w ramach gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i planowaniu przestrzennym; prawnych, finansowych i socjomedialnych narzędzi ochrony.

Ćwiczenia terenowe obejmują zagadnienia: roli parków narodowych w ochronie szaty roślinnej in situ, roli ogrodów botanicznych w ochronie szaty roślinnej ex situ; ochrony szaty roślinnej w gospodarce leśnej; roli nauki w ochronie szaty roślinnej.

W trakcie zajęć studenci przygotowują plan ochrony szaty roślinnej wybranego obiektu przyrodniczego.

Zalecana literatura
  1. Andrzejewski R., Weigele A. (red.), 2003. Różnorodność biologiczna Polski. NFOŚ. Warszawa.
  2. Barzdain W., i in. 1999. Leśnictwo proekologiczne. Wyd. AR w Poznaniu. Poznań.
  3. Guziak R., Lubaczewska S. (red.). 2001. Ochrona przyrody w praktyce. Podmokłe łaki i pastwiska. PTPP. Pro Natura. Wrocław.
  4. Makomaska-Juchiewicz M., Tworek S. 2003. Ekologiczna sieć Natura 2000. Problem czy szansa. IOP PAN. Kraków.
  5. Pawlaczyk P., Jermaczek A., 2000. Poradnik lokalnej ochrony przyrody. Wyd. Lubuskiego Klubu Przyrodników. Świebodzin.
  6. Pawlaczyk P., Wołejko L., Jermaczek A., Stańko R. 2002. Poradnik ochrony mokradeł. Wyd. Lubuskiego Klubu Przyrodników. Świebodzin.
  7. Światowa Strategia Ochrony Przyrody. IUCN. 1985. Wyd. LOP. Warszawa.
  8. Tomiałojć L. (red.) 1993. Ochrona przyrody w dolinach rzek Polski. IOP PAN. Kraków.
  9. Ratyńska H. 2003. Zanim zginą maki i kąkole. Wyd. Lubuskiego Klubu Przyrodników. Świebodzin.
Projekt i wykonanie: A.net.pl